Poboljšanje konkurentnosti i poslovnih procesa tvrtke Speck

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

NAZIV PROJEKTA: Poboljšanje konkurentnosti i poslovnih procesa tvrtke Speck primjenom IKT tehnologija

EU fondovi
Europski strukturni i investicijski fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija

Opis projekta:

Tvrtka Speck d.o.o potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.19.1344 u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Poboljšanje konkurentnosti i poslovnih procesa tvrtke Speck primjenom IKT tehnologija“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. temeljem Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-ova kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2 referentne oznake KK.03.2.1.19..

Cilj projekta:

Cilj projekta je jačanje tržišne pozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti tvrtke Speck u području računalnog programiranja izrade aplikacija i softvera, dizajna i marketinga.

Očekivani rezultati projekta

  • Povećanje prihoda od prodaje
  • Porast zapošljavanja u tvrtki Speck d.o.o
  • Povećanje broja poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT—a

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 318.839,31 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 140.289,30 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 10. veljače 2020. do 10. veljače 2021

Kontakt osobe:

Tomislav Tenodi, direktor

Email: [email protected]

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi:www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: https://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Speck d.o.o.